*Pers

10.000 kinderen programmeren artistieke robots

De Europese CodeWeek vindt plaats van 6 tot 21 oktober 2018. Dwengo vzw en SheGoesICT organiseren binnen de Codeweek voor het tweede jaar op rij WeGoSTEM, een groots initiatief om Belgische scholieren en hun leerkrachten warm te maken voor wetenschappen en techniek en dit op een creatieve manier: de kinderen bouwen en programmeren zelf hun eigen kunstrobot die kan tekenen. Extra vrijwilligers om de kinderen te begeleiden zijn nog altijd welkom!
Onder leiding van 750 vrijwilligers zullen 10.000 kinderen een robot bouwen en programmeren in de klas. Met dit initiatief maken de organisatoren kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool warm voor wetenschappen en techniek. Net zoals vorig jaar ligt de focus op scholen met veel kinderen uit kansengroepen die thuis niet altijd met computers of digitale technologie in aanraking komen. “Enkel door expliciet kansengroepen op te nemen in onze doelstellingen kunnen we hen effectief bereiken. Om die reden kunnen scholen zich niet zelf aanmelden voor het initiatief maar stappen wij naar hén. Een aanpak waarmee we in het buitenland reeds goede ervaringen hebben.” zegt Francis wyffels, voorzitter van Dwengo vzw en overdag professor robotica aan de Universiteit Gent. “Bovendien bereiken we zo een mooi evenwicht tussen jongens en meisjes.” vult Laurence Schuurman aan. Als Young ICT Lady of the year 2018 vindt Laurence het erg belangrijk dat jonge meisjes ook inzien dat er in de ICT een grote rol voor hen is weggelegd. “Vorig jaar trokken we bij de vrijwilligers 40% vrouwen aan!”

Als grootste STEM-initiatief in de Benelux krijgt WeGoSTEM ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs bij Telenet vertelt waarom ze Dwengo en SheGoesICT steunt:  “Elk kind moet de noodzakelijke digitale vaardigheden beheersen om de fantastische mogelijkheden van de technologische evolutie ten volle te benutten. Daarom steunen we WeGoSTEM: via de focus op kansengroepen kunnen we àlle kinderen, meisjes en jongens, hun talent voor wetenschap en techniek laten ontdekken.” WeGoSTEM past bovendien perfect bij de invoering van de nieuwe eindtermen van de eerste graad middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Via WeGoSTEM maken leerlingen van het lager onderwijs reeds kennis met STEM en computationeel denken en handelen die ze dan in de jaren erop dankzij de nieuwe eindtermen kunnen verdiepen.

Om de workshop extra aantrekkelijk te maken voor elk van de 10.000 kinderen, laat WeGoSTEM hen een ArtBot maken, een robot die zelfstandig een mooie tekening kan maken. De kinderen zullen een stukje programmeren, de robot mechanisch bouwen, elektronica aansluiten en vooral ook: experimenteren om zo tot de perfecte, artistieke, robot-tekening te komen. Kortom: WeGoSTEM daagt de leerlingen uit in alle aspecten van STEM.

“Ook als vrijwilliger wordt het een onvergetelijke dag,” zo getuigt vrijwilliger Sofie Van Gassen die vorig jaar samen met Jan en Dirk een WeGoSTEM-workshop gaf in basisschool De Muze in Gent. “Het enthousiasme van de kinderen die voor het eerst hun eigen robot zien bewegen, werkt aanstekelijk!” Wie zelf een workshop wil geven in een school in de buurt, kan zich nog altijd aanmelden bij WeGoSTEM.be/nl/meedoen

Over Dwengo vzw

Dwengo vzw ontwikkelt sinds 2009 elektronica en didactisch materiaal waarmee vrijwilligers en leerkrachten aan de slag gaan om jongeren wegwijs te maken in physical computing. Hierbij is het de doelstelling van Dwengo vzw om alle doelgroepen aan te spreken. Daarom organiseert Dwengo vzw ook nascholingen samen met andere organisaties, onderwijsinstellingen en universiteiten. Voorbeelden van projectrealisaties in België zijn Progra-MEER en de Dwengo-UGent robotcompetitie alsook projecten in Italië, Griekenland, India, Maleisië, Argentinië… Met al deze projecten worden jaarlijks honderden leerkrachten en tienduizenden leerlingen bereikt. Voor deze verwezenlijkingen werd Dwengo vzw meermaals erkend onder meer met een Google RISE-award.

Over SheGoesICT

Laurence Schuurman (Capgemini) en Valerie Taerwe (AE) wonnen respectievelijk dit en vorig jaar de SheGoesICT-wedstrijd van Data News. Deze wedstrijd bekroont vrouwen die zich onderscheiden hebben in de ICT-sector. Laurence Schuurman mag zich daarom dit jaar Young ICT Lady of the Year noemen. Naast Laurence en Valerie zetten ook mede-finalistes Nele Van Beveren (KBC) en Laura Monten (Colruyt Group) hun schouders onder WeGoSTEM. Samen willen ze zich inzetten om de doelstellingen van SheGoesICT, met name het verkleinen van de genderkloof in beroepen met digitale vaardigheden.

Contact

Dwengo
Colruyt Group
KBC
UGent
KULeuven
BESIX
BESIX Foundation
Valk Welding
SAP
E-demonstrations
Capgemini